Spørsmål om sletting / anonymisering

Vi redigerer ikke i det vi har publisert, med mindre det er faktuelle feil i innholdet. Når det gjelder å fjerne saker er dette noe vi så å si aldri gjør. Når en sak er publiserbar i dag står vi også inne for innholdet fremover i tid. Det er slik VG redigeres, og vi kan ikke la oss redigere av utenforstående som av en eller annen grunn ønsker innhold fjernet eller endret. 

I enkelte tilfeller vil det allikevel være rom for en individuell vurdering rundt dette, og avindeksering kan være et alternativ. Spesielt gjelder dette i saker der mindreårige er involvert eller saker som kan virke belastende og samtidig ikke har noen historisk verdi av å være søkbart på nettet.

Denne typen henvendelser kan du rette til redaksjonen i VG: redaksjonen@vg.no.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse